Архив
  • 2014-03-27
    зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлж босоо цагдаа 2 –г байрлуулан ажиллаа...
  • 2014-03-27
    СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА...
  • Босоо2 меню

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна